19. marts 2017

Har advokater klienter eller kunder?

Advarsel: Dette indlæg har intet med teknologi eller medier at gøre!

Men jeg ser ofte omverdenen betegne advokaters klienter som "kunder", og det har nu også bredt sig til standen selv, og selv Kammeradvokaten betegner deres største klient som "kunde" har jeg lige læst.

Advokater har ikke kunder. De har klienter!

Det er ikke snopperi eller gammeldags sprogbrug, men ganske enkelt en betegnelse for en særlig form for "kunde" om man vil. Klienter er ikke "kunder", men derimod klienter der er beskyttet efter helt særlige regler. Vi kan som advokater fx. ikke bare tage en ny klient eller sag ind, uden først at undersøge om der er habilitetsproblemer - altså repræsenterer vi andre klienter med modsatrettede interesser. Vi har både ret og nogle gange pligt til at afvise en klient eller en sag. Vi har tavshedspligt i forhold til alt hvad klienten fortællers os (bortset fra ganske få undtagelser). Vi skal være uafhængige af andre interesser når vi repræsenterer klienter og vi skal varetage klientens interessse og rådgive klienten. I visse situationer har vi dog pligt til at varetage samfundets interesser også selvom det betyder at vi må gøre noget som klienten egentlig ikke ønsker. Når vi opbevarer klientens midler står de heller ikke bare på en tilfældig bankkonto men på en klientkonto, og vi skal hver dag lave en præcis opgørelse over disse penge da de ikke må blandes sammen med vores egne penge. Vi har faktisk et helt regelsæt - de advokatetiske regler - som vi skal følge i forhold til vores klienter, og det er faktisk regler som kan medføre bøder og endda frakendelse af retten til at virke som advokat, hvis vi ikke behandler klienten ordentlig.

Der findes altså en masse regler for advokaters "salg" til klienter og vores behandling af klienter, som ikke gælder for helt almindelige kunder i det lokale supermarked.

At betegne advokaters "kunder" som klienter er netop af respekt for dem og for at signalere, at der gælder helt specielle regler for os og dem. En læge har heller ikke kunder men patienter, en skole har ikke kunder men elever, en kommune har ikke kunder men borgere, et flyselskab har passagere m.v.

Det er en forfladigelse af sproget og et signal om at "kunden" bare er er en kommerciel kunde som enhver anden kunde i en butik. Det er ofte et forsøg på at være "usnoppet" og i "øjenhøjde" og at "vi tænker kommercielt på dig som kunde" (og kunden har altid ret - hvilket faktisk kan give dig problemer advokatetisk hvis du praktiserer den tilgang!)

Hos mig er du derfor aldrig bare en kunde - du er min klient og jeg er din advokat!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar