5. juni 2017

Kan vi bruge AI til at fastsætte straffe

A Judge Lets an App Help Him Decide a Wisconsin Man’s 6-Year Sentence | Big Think:Vi bruger jo forskellige "værktøjer" for at vurdere hvor længe en person skal straffes. I US kender jeg ikke reglerne, men her har man altså brugt software for at vurdere en person der skulle straffes, og computeren har på baggrund af personen, personens baggrund (race, alder, bopæl, tidligere straffe, uddannelse, civil status o.s.v.) og en masse statistik klassificeret personen, risiko for "tilbagefald" og at han vil begå ny kriminalitet.

Men softwarens arbejdsmetode, algoritmer m.v. er "hemmelige" og hverken dommeren eller den dømte kan fastslå præcis hvordan klassificeringen sker, hvad de er lagt vægt på og om det i det hele taget er baseret på korrekte oplysninger -  kan vi have en sådan retstilstand, og skal straffen være subjektiv i forhold til hvem personen er, hvor han kommer fra og risikoen for hvad han kan finde på i fremtiden?


Ingen kommentarer:

Send en kommentar